De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Fotoclub Klik (FK) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of de daarin opgenomen functies. E.e.a. is volledig voor risico van de gebruiker. FK is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Als verwijzingen naar andere sites zijn opgenomen is dat louter ter informatie van de bezoeker. Hoewel FK zeer selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan niet ingestaan worden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites wordt afgewezen.

FK respecteert de privacy van haar bezoekers. FK verzamelt geen digitale informatie. Er worden dan ook geen gegevens van u verzameld. Wilt u hier desondanks niet blijven? Klik dan hier.