Noeste arbeid blijft van alle tijden….

Handenarbeid blijkt van alle tijden. Vroeger hield men zich met name bezig met werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld houtbewerking, breien, spinnen en metaalbewerking. Maar zoals met alle kunstvormen treedt ook hier een verschuiving naar moderne middelen op; daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan graffiti. Fotoclub Klik benoemt handenarbeid van alle tijden tot het thema van de bijeenkomst op woensdag 12 juli. Gezamenlijk zullen we onze foto’s inbrengen, bekijken en bespreken.

Bent u geen lid, maar wilt u eens een kijkje komen nemen op één van onze clubavonden? U bent van harte welkom in onze studio, die te vinden is in: Gebouw Delfstede, Phoenixstraat 66 (kamer 25), te Delft.

Geef van tevoren even berichtje aan Bart Norbart, telefonisch bereikbaar op nummer 015 213 78 11 of, nog gemakkelijker, maak gebruik van ons contactformulier.

Graag tot ziens!