. . . een thema met mogelijkheden . . .

. . . zou je zeggen. Natuurlijk vinden onze clubleden dat ook en laten zij op onze wekelijkse clubavond zien hoe e.e.a. fotografisch weergegeven kan worden. Ieder op zijn/haar eigen (-) wijze.