Spreekwoorden en gezegden

Na het succesvolle thema “Vogels” van februari zijn nu de spreekwoorden en gezegden aan de beurt. Op de clubavond van 7/3 zal blijken wat de eerste oogst oplevert. Daarna zullen de foto’s die op die clubavond besproken zijn op de website geplaatst worden. Alleen onze leden kunnen dan weer hun waardering voor de foto(‘s) bij de betreffende foto(‘s) geven.


Woensdag 28 maart wordt de Foto van de Maand gekozen van het thema Spreekwoorden en Gezegden. Ook worden de foto’s van ons project Spoorzone besproken. Dit is tevens de afsluiting van dit langlopende project van Fotoclub Klik.